WELKOM OP DE SITE VAN SPORTSTICHTING ANTONIUS BEEK-UBBERGEN

Vanaf 1 september 2015 zijn alle activiteiten van de Sportstichting Antonius overgedragen aan andere verenigingen. Tot aan de dag van vandaag heeft de Sportstichting Antonius vooral willen inspelen op de vraag van de inwoners van de gemeente Beek-Ubbergen. Hierdoor was er een ruim aanbod van sportmogelijkheden. De sporten werden door Sportstichting Antonius zelf georganiseerd. Door een gebrek aan vrijwilligers/trainers heeft het bestuur besloten om de activiteiten bij andere verenigingen onder te brengen.

Het bestuur heeft geprobeerd om alle lessen volledig door te laten gaan en zoveel mogelijk op dezelfde lestijden. Wij zijn hier aardig in geslaagd.

In het activiteitenoverzicht staat welke sporten werden aangeboden en door welke vereniging deze zijn overgenomen. Voor meer info kun je met die vereniging contact opnemen.


Wij zijn blij dat al deze verenigingen met veel enthousiasme onze leden in hun club hebben opgenomen. Iedereen dank.